Integrated communication. Quality. Impact. Relations.

CEE Opportunities

Centralno-Wschodnia Europa (CEE) jest jednym z najbardziej dynamicznych i ekscytujących regionów dla globalnego biznesu. Mając wspólną cechę jaką jest młoda, nowoczesna demokracja państwa rozwijają się dynamicznie. Wielu inwestorom z poza regionu udało się rozwinąć swoje przedsiębiorstwa w CEE. Jednocześnie silne przedsiębiorstwa z tego regionu rozszerzają działalność w krajach sąsiadujących.

24/7 Communication rozumie regionalną dynamikę i wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami. Rozwinęliśmy regionalną platformę, na której dzielimy się wiedzą niezbędną do radzenia sobie z wyzwaniami pan-regionalnymi CEE na polu komunikacji, PR i budowania reputacji.

Poprzez silną sieć blisko współpracujących partnerów regionu Centralno-Wschodniej Europy, możemy wspierać naszych klientów strategicznie, a także „na placu boju”. Aby dowiedzieć się więcej o tym jak podchodzimy do pracy na szczeblu regionalnym skontaktuj się z Dirkiem Aartsem.

CEE Opportunities

Central East Europe (CEE) is one of the most dynamic and exciting regions for global businesses. Having in common a young modern democraty, countries are in full development. Many investors from outside the region have found their way to the CEE, expanding their businesses. At the same moment strong companies from within the region are expanding to neighboring countries.

24/7Communicaion understands the regional dynamics and the challenges companies are facing. We have developed a regional platform that is sharing knowledge able to cope with pan-regional CEE challenges in the field of communication, PR and Reputation.

With a strong network of closely cooperating partners in the CEE region, we are able to support our clients strategically and ‘on the ground’. Contact Dirk Aarts learn more about how we approach regional work.

Austria
Ukraine
Hungary
Slovenia
Slovakia
Romania
Latvia
Lithuania
Estonia
Czech Rep.
Bulgaria
Russia
Croatia
Serbia
Poland