Integrated communication. Quality. Impact. Relations.

Manifesto

Our work is strongly rooted in our beliefs. Our beliefs are embedded in our DNA. This is who we are. This is what you can expect when working with 24/7Communication.

 

  • We aim to be Best-in-Class – We walk faster. We go further. We ask more questions. We listen better. We are always humble to learn and improve.
  • We deliver truly integrated communication - We believe a consumer does not think in terms of on-line and off-line communication. In terms of reputation, brand or corporate communication. So why would we? We deliver one campaign through multiple channels.
  • We focus on deliverables through KPI’s - We think of communication as a business process and the concrete impact it has on the results of a company. We pro-atively set KPI’s on our own work want to be held accountable for that.
  • We believe in long term relationships – We believe in the impact of relations. Mutual trust, understanding and respect give better results in campaigns and cooperation.
  • Vision2018 – We are hungry for the future. Driven by ambition to be the best, we continuously raise the bar for ourselves and our clients through implementation of Vision2018.

Manifest

Nasza praca jest ściśle zakorzeniona w naszych przekonaniach. Nasze przekonania natomiast wywodzą się z naszego DNA. To właśnie kim jesteśmy. Tego właśnie możesz sie spodziewać pracując w 24/7Communication.

 

  • Staramy sie być najlepsi w swojej klasie – Chodzimy szybciej i dalej. Zadajemy więcej pytań. Słuchamy lepiej. Jesteśmy pokorni i zawsze gotowi do nauki i poświęceń.
  • Dostarczamy prawdziwie zintegrowaną komunikację - Wierzymy, że konsument nie myśli w kategoriach komunikacji on-line i off-line. Wierzymy, że nie myśli kategoriami reputacji, marki, czy też komunikacji korporacyjnej. Dlaczego więc my mielibyśmy tak robić? Dostarczamy kampanie obecne w wielu kanałach komunikacji.
  • Skupiamy się na osiąganiu KPI’s - Myślimy o komunikacji jako o procesie biznesowym , a także w jaki sposób wpływa ona na wyniki firmy. Pro-aktywnie określamy KPI’s w naszych projektach, aby być za nie odpowiedzialnymi.
  • Wierzymy w długotrwałą współpracę - Wierzymy w oddziaływanie relacji. Wzajemne zaufanie, rozumienie i szacunek daje dużo lepsze rezultaty kampanii i współpracy.
  • Vision2018 – Jesteśmy głodni przyszłości. Zmotywowani do byca najlepszymi, stale podnosimy poprzeczkę sobie i naszym Klientom, wdrażając program Vision2018.