Integrated communication. Quality. Impact. Relations.

Recognition

Nagrody i wyróżnienia

Over the years 24/7Communication has achieved many accolades, prizes and awards, and is recognized in rankings and publications as one of the leading Polish PRComm agencies.

"Impactor" award

Impactor is the oldest marketing contest in Poland. It is conducted since 1998. The awards are being granted by the Academy of Media and Advertisement. For the last 16 editions of the competition, the Academy awarded the best companies from the advertising and media sector. 24/7Communication proved its strong position on the market by receiving the title of “Agency of the year 2013”.

http://www.impactor.pl/aktualnosci/impactory-2013.html

Global top-250 agency – Holmes World PR Report 2013

Holmes Report, the leading publisher on the PR and communication industry, publishes the yearly Global PR Report, which includes a list of the leading agencies worldwide. In 2013 edition 24/7Communication was recognized as top-250 largest PR agency worldwide. http://worldreport.holmesreport.com/.../Top250table2013_WEB.pdf

Impactor award

“Impactor” awards have been organized since 1998 and given to the best companies and marketing projects. The selection is carried out by Media & Advertising Academy by voting. The body consists of seniors of the advertising sector and representatives of media – winners from the previous years. The voting is done by the industry leaders.
24/7Communications won the title “PR Agency of the Year” in 2012 (http://impactor.pl/)
We also received the prize for the project „Ambassador of the Factory” (2011) for LOTTE Wedel http://www.youtube.com/watch?v=Y8h_1MzEZpY

LACP: Golden Magellan Award

Magellan Awards honor the best-in-class practices within the profession while also recognizing those who demonstrate exemplary communications capabilities. Organized by League of American Communications Professionals (LACP).
In 2012 our agency was awarded Golden Magellan for the following projects:
"Serenade" for Grupa Żywiec (TOP 50: 12th place)
"Venus Pro Skin" for P&G (TOP 50: 13th place)
"Gillette Pro Glide" for P&G (TOP 50: 14th place)
"Chocolate palm tree" for LOTTE Wedel (TOP 50: 15th place)

In 2012 TOP50 list there were 7 organized by 24/7Communications.

http://www.lacp.com/2012magellan/top50.htm

Effie Awards 2012

Effie® Awards is a recognized worldwide competition awarding the most effective marketing communication. Campaigns eligible to win are those which combine key marketing disciplines: strategic planning, market research, planning and media buying, creation and client service.

24/7Communications agency received a Silver Effie in category “Promotion of places and event and sponsoring of culture and sport” together with agencies providing services for McDonald’s for an integrated campaign “McDonald’s Player Escort” accompanying UEFA EURO2012.

Sabre Awards by Holmes Report

Sabre Awards’ jury rewards campaigns that are characterized by a high standard of both the planning as well as implementation and providing results consistent with the initial objectives. In addition, evaluated are criteria such as authenticity and the courage of undertaken action. Highlighted projects are not only creative, but also engage the audience and influence their behavior.

24/7Communication agency was nominated to Sabre Awards for:
 • „Chocolate Weekend” (2014) for LOTTE Wedel
 • „Old Spice brand ambassador visit in Poland” (2014) for Procter & Gamble
 • Gillette&Olay new razor launch (2014) for Procter & Gamble
 • „Trustseekers” campaign (2014) for McDonald’s Polska
 • “Danone’s Nation’s Cup” campaign (2013) for Danone
 • 24/7Communication image program: “PR Start” (2013)
 • “Friends of success” campaign (2007) for Microsoft Dynamics

LACP: Silver Magellan Award

Magellan Awards honor the best-in-class practices within the profession while also recognizing those who demonstrate exemplary communications capabilities. Organized by League of American Communications Professionals (LACP).

In 2012 our agency was awarded Silver Magellan for the following projects:
PR Start (24/7PR) (TOP 50: 26th place)
"McDonald’s 20th anniversary in Poland" for McDonald’s Polska (TOP 50: 27th place)
Danone Nation’s Cup for Danone (TOP 50: 28th place)


http://www.lacp.com/2012magellan/top50.htm

European Excellence Awards

Every year European companies, consultancies, associations and NGOs submit their projects to the assessment of a European Excellence Awards. The prizes are rewarded in five main categories: Accomplishment, Industries and Institutions, Communications, Corporate Media and National and Regional Campaigns.

24/7PR agency was nominated to European Excellence Awards for “Dociekliwi” campaign in 2013.

Agency of the Year – Home&Market

Client’s ranking carried out by Home & Market Agency, organized in the years 2002-2009. The survey was carried out among Public Relations agencies’ clients and was based on the opinions of managers from companies which were using the services of a PR agency in the past year.

24/7PR agency twice took 1st place in the ranking, in 2005 and 2006.

Golden Arrow

The „Golden Arrow” direct marketing competition is organized since 2006. Its aim is to promote most effective marketing activities. In 2014, 24/7Communication has been nominated in Social Media category for the „Thuthseekers” project conducted for McDonald’s Poland.

http://www.goldenarrow.pl/nominacje-2014.html

Golden World Awards

The IPRA Golden World Awards for Excellence offer world-wide recognition and acclaim to world-class public relations programs. In the 2014 edition, projects conducted by 24/7Communication – “Truthseekers” for McDonald’s Poland and “Chocolate Weekend” for LOTTE Wedel” – entered the finalists list.

http://newsroom.ipra.org/ipra-golden-world-awards--first-finalists-2014/

Przez lata agencja 24/7Communication zdobywała wiele wyróżnień i nagród, stała się rozpoznawana w rankingach i publikacjach jako jedna z przodujących polskich agencji PRComm.

Impactor award

Impactor jest najstarszym konkursem marketingowym w Polsce. Odbywa się od 1998 roku. Nagrody przyznaje Akademia Mediów i Reklamy. Przez 16 edycji Akademia nagradzała najlepsze firmy sektora reklamowego i mediowego. 24/7Communication po raz kolejny udowodniła swoją silną pozycję w branży zdobywając tytuł „Agencji PR 2013 roku”.

http://www.impactor.pl/aktualnosci/impactory-2013.html

Raport Holmes World PR 2013 – największe agencje na świecie

Holmes Report, wiodący wydawca w branży komunikacji i PR, co roku publikuje Global PR Report, który zawiera listę czołowych agencji z całego świata. W 2013 roku, 24/7Communication została uznana za jedną z 250 najlepszych i największych agencji Public Relations w skali światowej.

http://worldreport.holmesreport.com/.../Top250table2013_WEB.pdf

Nagroda „Impactor”

„Impactory” są nagrodami przyznawanymi od 1998 roku dla najlepszych firm oraz projektów marketingowych. Wyboru laureatów dokonuje Akademia Mediów i Reklamy w drodze głosowania, złożona z seniorów sektora reklamowego i mediów-laureatów lat poprzednich. Głosowanie ma charakter elitarny - biorą w nim udział przedstawiciele firm - liderów rynku.
Agencja 24/7PR zdobyła nagrodę Impactora i tytuł „Agencji PR Roku” w 2012. Otrzymaliśmy również tę nagrodę za projekt „Ambasadora przyjemności” (2011) przeprowadzony dla firmy LOTTE Wedel.

http://www.youtube.com/watch?v=Y8h_1MzEZpY

Golden Magellan Award organizowane przez LACP

Magellan Awards nagradzają najlepszej klasy praktyków w profesji jednocześnie uznając tych, którzy wykazują wzorcowe umiejętności komunikacyjne. Konkurs organizowany jest przez Ligę Amerykańskich Profesjonalistów w dziedzinie komunikacji (League of American Communications Professionals - LACP).
W 2012 roku otrzymaliśmy nagrody Golden Magellan za następujące projekty:
"Serenada" dla Grupy Żywiec (TOP 50: 12. miejsce)
"Venus Pro Skin" dla P&G (TOP 50: 13. miejsce)
"Gillette Pro Glide" dla P&G (TOP 50: 14. miejsce)
“Palma czekoladowa" dla LOTTE Wedel (TOP 50: 14. miejsce)

W sumie w 2012 roku w zestawieniu 50 najlepszych projektów z całego świata znalazło się aż 7 zrealizowanych przez 24/7Communications.

http://www.lacp.com/2012magellan/top50.htm

Effie Awards 2012

Effie® Awards to ceniony na całym świecie konkurs o nagrodę za najbardziej efektywną komunikację marketingową. Kampanie mogące zwyciężyć w Effie to takie, w których połączono kilka kluczowych dla marketingu dyscyplin: planowanie strategiczne, badania rynku, planowanie i zakup mediów, kreację i obsługę klienta.

Agencja 24/7PR otrzymała Srebrne Effie w kategorii „Promocja miejsc i wydarzeń oraz sponsoring kultury i sportu wspólnie z agencjami obsługującymi McDonald’s Polska za zintegrowaną kampanię „Dziecięca Eskorta McDonald’s”. To kampania, która towarzyszyła Mistrzostwom Europy EURO2012.

Sabre Awards

Jury Sabre Awards nagradza kampanie, które cechują się wysokim standardem zarówno na poziomie planowania jak i wdrażania, a także dostarczające wyniki zgodne z założonymi celami. Dodatkowo oceniane są kryteria takie jak autentyczność i odwaga podjętych działań. Wyróżniane projekty są nie tylko kreatywne, ale również angażują odbiorców i wpływają na ich zachowania.

Agencja 24/7Communication została nominowana do Sabre Awards:
 • za projekt „Czekoladowy Weekend” (2014) dla LOTTE Wedel
 • za projekt „Wizyta ambasadora marki Old Spice w Polsce” (2014) dla Procter & Gamble
 • za launch nowej maszynki do golenia Gillette&Olay (2014) dla Procter & Gamble
 • za kampanię „Dociekliwi” (2014) dla McDonald’s Polska
 • za kampanię „Danone Nation’s Cup” (2013) dla Danone
 • za program wizerunkowy agencji “PR Start” (2013)
 • za kampanię „Przyjaciele Sukcesu” (2007) dla Microsoft Dynamics

Silver Magellan Award organizowane przez LACP

Magellan Awards nagradzają najlepszej klasy praktyków w profesji jednocześnie uznając tych, którzy wykazują wzorcowe umiejętności komunikacyjne. Konkurs organizowany jest przez Ligę Amerykańskich Profesjonalistów w dziedzinie komunikacji / League of American Communications Professionals (LACP).

W 2012 roku otrzymaliśmy nagrody Silver Magellan za następujące projekty:
PR Start (wizerunkowy program autorski agencji) (TOP 50: 26. miejsce)
Danone Nation’s Cup dla Danone (TOP 50: 27. miejsce)
"20 lecie McDonald’s w Polsce" dla McDonald’s Polska (TOP 50: 28. miejsce)


W sumie w 2012 roku w zestawieniu 50 najlepszych projektów z całego świata znalazło się aż 7 zrealizowanych przez 24/7Communications.

http://www.lacp.com/2012magellan/top50.htm

European Excellence Awards

Co roku europejskie przedsiębiorstwa, firmy consultingowe, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe przedstawiają swoje projekty do oceny komisji European Excellence Awards. Nagrody zostają przyznawane w pięciu głównych kategoriach: Osiągnięcia, Przemysł i Instytucje, Komunikacja, Media Korporacyjne oraz Kampanie Krajowe i Regionalne.

Agencja 24/7PR została nominowana do European Excellence Awards za kampanię „Dociekliwi” w 2013 roku.

Home&Market – Agencja Roku

Client’s ranking carried out by Home & Market Agency, organized in the years 2002-2009. The survey was carried out among Public Relations agencies’ clients and was based on the opinions of managers from companies which were using the services of a PR agency in the past year.

24/7PR agency twice took 1st place in the ranking, in 2005 and 2006.

Golden Arrow

Konkurs Marketingu Bezpośredniego „Golden Arrow” organizowany jest od 2006 r. Jego głównym celem jest promowanie efektywności w działaniach marketingowych. W 2014 r. agencja 24/7Communication została nominowana w kategorii Social Media za projekt „Dociekliwi” realizowany dla McDonald’s Polska.

http://www.goldenarrow.pl/nominacje-2014.html

Golden World Awards

Konkurs Golden World Awards organizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Public Relations promuje na światowej arenie najlepsze projekty public relations. W 2014 roku, kampanie realizowane przez 24/7Communication – „Dociekliwi” dla McDonald’s Polska oraz „Czekoladowy Weekend” dla LOTTE Wedel – znalazły się wśród finalistów konkursu.

http://newsroom.ipra.org/ipra-golden-world-awards--first-finalists-2014/