Integrated communication. Quality. Impact. Relations.

Zarządzanie reputacją

Reputacja firmy jest wartością, od której w znaczniej mierze zależy jej pozycja i sukces rynkowy. Zarządzanie reputacją to proces długotrwały, uwzględniający specyfikę danej branży, dynamikę zmian w niej zachodzących, jak i oczekiwania otoczenia. W 24/7 wiemy jak istotne jest umiejętne budowanie pozytywnych i trwałych relacji z interesariuszami. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, jesteśmy w stanie zaproponować kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów – od opracowania strategii pozycjonowania, przez zarządzanie zmianą, aż po koordynowanie procesu umacniania wizerunku i pozycji rynkowej firmy. Nasi specjaliści wspierają tworzenie pożądanego wizerunku oraz wdrażanie poszczególnych zmian na wszystkich etapach realizacji projektu.

Services

  • Audyty i analiza reputacji
  • Programy budowania reputacji

Reputation management

Company's reputation is the value, on which its business position and success depend. Reputation managment is a long-lasting process, accommodating the peculiarity of the particular branch, its change dynamics as well as expectations of the environment. In 24/7 PR we realize how critical it is to build positive and solid stakeholder relationships. Thanks to our experience and knowledge, we are able to offer complex solutions created to meet our clients' requirements and needs – from elaborating the positioning strategy and change management , to coordinating the strengthening company's reputation and position process. Our specialists support creating a desired image and change implementation on every level of project realisation.

Services

  • Reputation audits and analysis
  • Reputation building programs

Michał Matusiewicz
Group Account Manager
+48 508 617 842