Integrated communication. Quality. Impact. Relations.

Brand communication and engagement

Dzisiejsi konsumenci są bombardowani każdego dnia większą ilością komunikatów niż kiedykolwiek wcześniej, zdobyli jednak kontrolę nad tym jaki komunikat marki chcą widzieć, słyszeć czy w który z nich mają ochotę się angażować. Wierzymy, że najlepsze kampanie konsumenckie to takie, które buduje się na połączeniu jasno sprecyzowanych założeń z potrzebami odbiorców do których chcemy trafić. Nasze podejście opiera się na opowiadaniu. Poprzez wykorzystanie treści generowanych przez użytkowników, pochodzących od marki czy doświadczanych przez konsumentów jesteśmy w stanie wkroczyć na najwyższy poziom zaangażowania.

Posiadamy jako agencja doświadczenie i ekspertyzę w dostarczaniu zintegrowanej komunikacji której celem jest budowanie świadomości marki, doświadczenie produktu oraz przywiązanie:

 • Wprowadzanie nowych marek, produktów i usług
 • strategie komunikacji i planowanie
 • kreowanie big ideas
 • pozycjonowanie marki i budowanie komunikatu
 • consumer insights
 • silne media relations
 • audyt, strategia i monitoring social media
 • content marketing
 • ewaluacja
 • kryzys I zarządzanie problemem

Brand communication and engagement

Today, the consumers are bombarded with more branded messages on a daily basis than ever before, but they also gained control over which message they want to see, hear and most of all engage with. We believe the best consumer campaigns are built on great ideas that combine goals with needs of the people we want to reach. Our approach focuses on advocating. By leveraging user-generated, brand-related content and user-developed brand experiences we put the brand engagement to the highest levels.

We have profound experience and expertise in delivering high profile campaigns that bring brand integrated communication that leads to brand awareness, trial and loyalty:

 • launching new brands, products and services
 • communication strategies and planning
 • BIG ideas deployment
 • brand positioning and message development programs
 • consumer insights
 • high impact media relations
 • social media audits, strategies and monitoring
 • content marketing
 • evaluation
 • crisis and issues management

Agata Zeman
Brand Communications Director
+48 500 002 429