Integrated communication. Quality. Impact. Relations.

Keep the flame burning

We are proud on our track record if it comes to long lasting relationships. Some of our clients we are serving for over a decade. Many other for 5+ years. That’s a track record to be proud of in the dynamic world of communication.

Clients stay with us because they have no reason to leave us. Even after many years of intensive cooperation we keep surprising our clients through pro-active reaching out with new insights and solutions – ever raising the bar for our clients and ourselves.

But not only with clients we experience long term cooperation. Many of our employees are with us for years. We foster long term relations with journalists and other media persons, and many of our suppliers are with us since our start.

The cooperation with our clients, employees and other stakeholders is build on four conditions:

  • mutual trust
  • mutual respect
  • mutual understanding of each other's needs
  • mutual ambition to improve.


As long as these are met – the flame will keep burning.

Niech płomień się pali!

Jesteśmy dumni budując długotrwałe relacje. Z niektórymi z naszych Klientów pracujemy od ponad dekady, a z wieloma innymi od ponad 5 lat. W tak dynamicznym świecie komunikacji jest to powód do dumy.

Klienci nie mają powodów, aby nas opuszczać. Nawet po wielu latach intensywnej współpracy staramy się ich zaskakiwać poprzez pro-aktywne szukanie sposobów dotarcia, poprzez nowe insight’y i rozwiązania – wciąż podnosząc poprzeczkę sobie i naszym Klientom.

Ale długotrwałych relacji doświadczamy nie tylko z naszymi Klientami. Wielu naszych pracowników jest tu od lat. Pielęgnujemy długotrwałe relacje z dziennikarzami i innymi ludźmi mediów, a wielu naszych dostawców towarzyszy nam praktycznie od początku.

Współpraca z naszymi Klientami, pracownikami i partnerami budowana jest na warunkach:

  • wzajemnego zaufania
  • wzajemnego szacunku
  • wzajemnego zrozumienia potrzeb
  • wzajemnej ambicji do udoskonalania


Jak długo się znamy – tak długo będzie się palił ten płomień!