Integrated communication. Quality. Impact. Relations.

Working at 24/7

In 24/7Communication a great team consultants with various backgrounds works together on creating best in class communication projects. Smart people. Inspiring people. Nice people.

We work for the most prestigious and challenging clients, who demand the best out of the agency.
Working in 24/7Communication means being challenged and challenging others. Being inspired and inspiring others. Work hard, having fun, develop yourself.

On top of that we have Friday morning breakfasts, the 24/7 Curry Club, a long distance running program, great seasonal parties and an excellent atmosphere.

We have a straighforward and transparent working conduct: flexible work organization, accountability driven, straightforward, respectful, training and development focused, fun.

Praca w 24/7

W 24/7Communication znakomity zespół z różnorodnym doświadczeniem pracuje wspólnie nad tworzeniem najlepszych w swojej klasie projektów.

Pracujemy dla najbardziej prestiżowych i wymagających klientów, którzy oczekują od agencji tego co najlepsze. Praca w 24/7Communication oznacza przyjmowanie wyzwań i wymaganie tego od innych. Szukanie inspiracji oraz inspirowanie innych.

Najważniejsze w tym są nasze piątkowe śniadania, 24/7 Curry Club, program biegów długodystansowych, okazjonalne imprezy i przyjazna atmosfera.

Mamy swój prosty i przejrzysty plan pracy: elastyczna organizacja pracy, motywująca odpowiedzialność, proste, pełne szacunku nastawienie na trening i rozwój.