Integrated communication. Quality. Impact. Relations.

Interested in a career @ 24/7? Welcome!

In 24/7Communication we interested in great people: Ambitious people. Inspiring people. Driven people.

We are interested to get in touch with smart, hands-on persons, who can contribute to the 24/7Communication success.

We are less interested about your educational background or in which phase of your career you are. We are more interested in what drives you, and what you have done so far to make a difference.

Communication excellence requires a multi discipline approach. A diversified team, build up of inspiring experts from different fields.

You have something to say?

You think you feel at home in our agency?

Then we’re happy to get to know you.

Send a motivation letter and CV to jobs@247.com.pl.

 

Actual vaccancies

Production Manager

Creative

Strategist

Group Account Manager

KARIERA w 24/7. Witamy!

W 24/7Communication szukamy wspaniałych ludzi. Ambitnych ludzi. Inspirujących ludzi. Zmotywowanych ludzi.

Zależy nam na osobach, które swoją osobowością i determinacją chcą mieć wkład w sukces osobisty i 24/7Communication.

Mniejszą wagę przywiązujemy do Twojego wykształcenia oraz do tego na jakim etapie kariery jesteś. Większe znaczenie ma to, co Cię napędza i co zrobiłeś/łaś do tej pory aby coś zmienić.

Doskonałość komunikacji wymaga podejścia z wielu stron. Zróżnicowanej drużyny, którą tworzą inspirujący eksperci z różnych dziedzin.

Wyślij CV na jobs@247.com.pl.

 

Aktualne oferty pracy

Production Manager

Creative

Strategist

Group Account Manager