Integrated communication. Quality. Impact. Relations.

We foster young talents and students

The youth has the future. Young people bring new insights and views on PR and Communication. They question the obvious and keep our view fresh.

We are eager to work with the best talents. Whether you studied communication or something totally different; if you are dedicated, communicative and eager to learn - we are hapopy to host you as an interns in our company. A typical internship is offered for a period of three months.

What we will offer you?
Great colleagues. Trust and responsibilities. Work experience with some of the greatest companies and brands. Coaching in field of general business skills. Expansion of your business network. Communication trainings. Honest feedback. A great time with friendly and inspiring people. And most important: To grow yourself.

What you will offer us?

  • Dedidation and eagerness to learn
  • Assertiveness to ask us questions

Minimum profile

  • Fluency in English
  • Good communication skills
  • Basic business skills


If you are interested in an internship in 24/7Communication send your application to: intern@247.com.pl

Wspieramy młode talenty i studentów

Przyszłość należy do młodych ludzi. To oni wnoszą nowe spostrzeżenia i poglądy do PR i Komunikacji. Kwestionują to co oczywiste i utrzymują świeżość naszego spojrzenia.

Pragniemy pracować z najlepszymi talentami. Nie istotne czy studiowałeś/łaś komunikację czy coś zupełnie innego: jeśli jesteś osobą ambitną, komunikatywną i chętną do nauki – z przyjemnością przyjmiemy Cię na *staż w naszej firmie.

Co oferujemy?
Wspaniałych kolegów. Zaufanie i obowiązki. Doświadczenie w pracy z największymi kampaniami i markami. Trening w zakresie ogólnych umiejętności biznesowych. Rozszerzenie sieci Twoich kontaktów biznesowych. Szkolenia z dziedziny komunikacji. Szczere opinie. Świetnie spędzony czas z przyjaznymi i inspirującymi ludźmi. I co najważniejsze: Twój rozwój.

Co Ty nam oferujesz?

  • Poświęcenie i zapał do nauki
  • Asertywność w zadawaniu nam pytań

Minimalne wymagania

  • Biegły język angielski
  • Dobre zdolności komunikacyjne
  • Podstawowe zdolności biznesowe


Jeśli jesteś zainteresowany/na stażem w 24/7Communication wyślij zgłoszenie na: intern@247.com.pl

* Standardowy staż oferowany jest na okres trzech miesięcy.