Integrated communication. Quality. Impact. Relations.

Media relations

Ze względu na swój zasięg, przekaz medialny może mieć decydujący wpływ na budowanie wizerunku firmy. To jedno z podstawowych narzędzi profesjonalnej komunikacji, które stanowi fundament wielu strategii. Dlatego tak ważne jest aby w pełni kontrolować relacje firmy z jej medialnym otoczeniem. Dostarczamy naszym klientom rozwiązania, które pozwalają efektywnie przygotować organizację do kontaktu z dziennikarzami oraz wygenerować pożądane pokrycie w mediach.

Services

  • Audyt obecności w mediach
  • Tworzenie materiałów prasowych
  • Tworzenie materiałów prasowych
  • Wyjazdy prasowe
  • Monitoring i analiza mediów

Media relations

Due to its reach, the media message may determine construction of the company’s image. This is one of the fundamental tools of professional communication, which lays grounds for many strategies. This is why it is so important to control the company’s relations with the media. We provide our clients with solutions, which make it possible to prepare the organization to contracts with journalists and generate desirable media coverage.

Services

  • Audit of the media presence
  • Development of media meterials
  • Press conferences and media briefs
  • Media trips
  • Monitoring and media analysis

Michał Matusiewicz
Group Account Manager
+48 508 617 842