Integrated communication. Quality. Impact. Relations.

PR/Start

PR START to autorski program szkoleniowy stworzony i realizowany przez agencję 24/7PR. Skierowany jest on do studentów i absolwentów wszystkich kierunków studiów zarówno humanistycznych jak i ekonomicznych oraz technicznych. Umożliwia zapoznanie się z tajnikami sztuki PR i podjęcie pracy w tym sektorze. Program opiera się na serii szkoleń, które prowadzą pracownicy agencji. Dotyczą one kluczowych zagadnień pracy w branży PR i komunikacji: definicje i podstawowe informacje o branży, zarządzanie projektami, relacje z mediami, współpraca z klientem i digital PR. Zajęcia dostarczają zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznych umiejętności.

Dotychczas przeprowadzone zostały trzy edycje programu PR START. Udział w nich wzięło blisko 60 osób, które otrzymały certyfikaty ukończenia kursu.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w podanych do publicznej informacji (na Facebooku oraz stronie WWW) terminach na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie programu. Udział w programie jest bezpłatny.

Najbliższa edycja planowana jest na wiosnę 2014 r. Wkrótce szczegóły.

Dotychczasowi partnerzy programu:

Radio Kampus, Studentnews.pl, Pracaikariera.pl, Students.pl, AIESEC, Biuro Karier Politechniki Warszawskiej.

Nagrody i wyróżnienia:

  • Nominacja w konkursie Złote Spinacze w sektorze „Media i styl życia” (2012)
  • Srebrna statuetka w międzynarodowym konkursie Magellan Awards (2013)
  • Prezentacja programu w Raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki” (2013)

Informacji o programie udziela:

Agata Wrońska
Koordynator ds. CSR
E: prstart@247pr.pl
T: +48 500 030 969

PR/Start

PR START is an unique, proprietary training program designed and implemented by the 24/7PR agency. It is dedicated to students and graduates from all fields of study both humanities and economic and technical. It allows to become acquainted with the ins and outs of PR and work in this sector. The program is based on a series of courses led by agency staff related to the key issues of communication and working in PR: definitions and basic information about the industry, project management, media relations, co-operation with the client and digital PR. Classes provide both theoretical knowledge and practical skills.

So far three editions of the PR START program have been conducted. Nearly 60 people participated in the courses and received certificates of completion.

Applications for the program are accepted in the dates given to the public information (on Facebook and the website) and sent via application form available on the website of the program. Participation in the program is free of charge .

The next edition is scheduled for the spring of 2014 – details soon.

Program partners:

Radio Kampus, Studentnews.pl, Pracaikariera.pl, Students.pl, AIESEC, Biuro Karier Politechniki Warszawskiej / Career Office of Warsaw University of Technology.

Awards and distinctions:

  • Nomination for Golden Clip in the "Media and lifestyle" category (2012)
  • Silver statue in an international competition Magellan Awards (2013)
  • Presentation of the program as a good CSR practice in Report “Responsible Business in Poland. Good Practices” (2013)

For more information contact:

Agata Wrońska
CSR Coordinator
E: prstart@247pr.pl
T: +48 500 030 969

Partnerzy

Partnerzy medialni

Partners

Media partners