Tworzymy.
Angażujemy.
Komunikujemy.

Event Specialist

Jesteśmy 24/7Communication i chcemy, żebyś się u nas rozwijał. Mamy świetnych ludzi, ciekawych klientów i działamy w wielu kierunkach. Jeśli chcesz się dużo nauczyć, koordynować ciekawe projekty eventowe – czytaj dalej. Jeśli interesujesz się organizacją eventów, nie boisz się wyzwań, zachowujesz spokój w każdej sytuacji i nie chcesz chodzić utartymi ścieżkami – jesteś tym, na kogo czekamy. A jeśli dodatkowo lubisz się dobrze bawić w pracy, mamy nadzieję bawić się razem.

CZYM BĘDZIESZ SIĘ U NAS ZAJMOWAŁ/A?

 • Tworzenie koncepcji eventów zgodnie z potrzebami klientów agencji
 • Kompleksowa współpraca z klientami agencji: od momentu ofertowania, poprzez realizację eventu i jego rozliczenie
 • Koordynowanie projektów eventowych we współpracy z zespołem projektowym i podwykonawcami
 • Tworzenie harmonogramów i kosztorysów prac
 • Zapewnienie odpowiedniej jakości i terminowości prac

CO CIĘ CHARAKTERYZUJE?

 • Masz doświadczenie (2-4 lata) w organizowaniu eventów o zróżnicowanym charakterze (PR/Digital/Social Media) i wysokich budżetach
 • Jesteś mistrzem organizacji, potrafisz koordynować kilka projektów jednocześnie, a rezultat to dla Ciebie kluczowa kwestia
 • Doskonale znasz trendy w komunikacji i organizacji eventów
 • Jesteś samodzielny/a i masz odwagę w proponowaniu niestandardowych rozwiązań
 • Posługujesz się swobodnie językiem angielskim (poziom B2/C1)

KONTAKT
Jesteś zainteresowana/zainteresowany pracą u nas? Prześlij swoje CV o na jobs@247.com.pl z dopiskiem EVENT SPECIALIST.

Nie zapomnij o klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w CV/liście motywacyjnym/portfolio w celu przeprowadzenia rekrutacji na powyższe stanowisko przez 24/7Communication sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przyjmuje do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę.

Jeśli chcesz, byśmy zachowali Twoje CV na potrzeby przyszłych rekrutacji na takie samo lub podobne stanowisko, umieść w przesyłanej aplikacji zgodę według treści jak poniżej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w CV/liście motywacyjnym/ portfolio przez  24/7Communication sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dla celów przyszłych rekrutacji na stanowisko tożsame lub podobne do powyższego. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę.

Zainteresowany? Aplikuj teraz.

Więcej o przetwarzaniu danych

* Pola wymagane

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
 2. 24/7Communication Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Świętojerskiej 5/7, 00-236 Warszawa, KRS 0000037818, NIP 1181575985, adres e-mail: office@247.com.pl, zwana dalej Spółką.
 3. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest pani Anna Żmijewska, adres e-mail a.zmijewska@prosynergo.pl.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz ? w zakresie określonym w art. 221 kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisu prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy), a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Twoja zgoda);
  • przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  • wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 5. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę;
 6. Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia ? jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym (bez tych danych nie jest możliwe wzięcie udziału w rekrutacji). Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Twojego uznania, ponieważ ich nie wymagamy;
 7. Ponieważ przekazujesz nam CV drogą mailową, Twoje dane osobowe siłą rzeczy będą powierzone firmie hostingowej, dostarczającej nam pocztę e-mail. Oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom prywatnym lub publicznym;
 8. Twoje dane osobowe będą przechowywane:
  • do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy ? w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
  • przez okres 2 lat ? w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, chyba że w swojej zgodzie wskażesz inny okres;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania ? w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
 9. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 10. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz , że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.