Tworzymy.
Angażujemy.
Komunikujemy.

JUNIOR CREATIVE / CREATIVE

Na pewno znane Ci są kampanie Fearless Girl, Meet Graham czy Like a Girl. Jest jedna rzecz, która je łączy – mają więcej wspólnego z PR niż z reklamą.
Tak się składa, że szukamy osoby, która pomoże nam tworzyć takie właśnie historie, kogoś, kto rozumie czym jest earned creativity i będzie w stanie dostarczać idee kreatywne dla naszych klientów.

Szukamy osoby nie tylko od pisania (ale też!), lecz przede wszystkim od wymyślania, tworzenia koncepcji oraz przedstawiania w jak najbardziej przyswajalnej formie. Tak, doświadczenie jest ważne. Ale nie określamy czy to będzie rok, dwa, trzy czy pięć. Zależy nam na zrozumieniu się nawzajem. Jeżeli będzie nam się doskonale rozmawiało – na pewno się dogadamy.

Mamy dział strategii, digital, studio produkcyjne, więc na pewno zrobimy razem dużo dobrego in – house. Zapraszamy!

CZYM BĘDZIESZ SIĘ U NAS ZAJMOWAŁ/A?

 • Generowanie i dostarczanie kreatywnych konceptów komunikacji w oparciu o przygotowane insighty i założenia strategiczne
 • Inspirowanie kolegów do tworzenia ciekawych rozwiązań
 •  Aktywny udział w procesie przygotowywania ofert przetargowych oraz dla aktualnych klientów
 • Tworzenie story boardów, skryptów, scenariuszy video, tekstów

DLACZEGO 24/7TEAM?

 • Pracujemy z pasją realizując ciekawe projekty dla ciekawych klientów
 • Pomożemy rozwinąć Ci Twoje talenty w tempie, które sam wybierzesz
 • Oferujemy umowę o pracę i wynagrodzenie adekwatne do Twojego doświadczenia

Dołącz do nas już dziś!
Wyślij swoje CV wraz z krótkim opisem zrealizowanych projektów na adres: jobs@247.com.pl z dopiskiem: CREATIVE.

Nie zapomnij o klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w CV/liście motywacyjnym/portfolio w celu przeprowadzenia rekrutacji na powyższe stanowisko przez 24/7Communication sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przyjmuje do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę.
Jeśli chcesz, byśmy zachowali Twoje CV na potrzeby przyszłych rekrutacji na takie samo lub podobne stanowisko, umieść w przesyłanej aplikacji zgodę według treści jak poniżej:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w CV/liście motywacyjnym/ portfolio przez 24/7Communication sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dla celów przyszłych rekrutacji na stanowisko tożsame lub podobne do powyższego. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę.

Zainteresowany? Aplikuj teraz.

Więcej o przetwarzaniu danych

* Pola wymagane

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: 24/7Communication Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Świętojerskiej 5/7, 00-236 Warszawa, KRS 0000037818, NIP 1181575985, adres e-mail: office@247.com.pl, zwana dalej Spółką.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest pani Anna Żmijewska, adres e-mail a.zmijewska@prosynergo.pl.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz ? w zakresie określonym w art. 221 kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisu prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy), a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Twoja zgoda);
  • przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  • wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 4. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę;
 5. Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia ? jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym (bez tych danych nie jest możliwe wzięcie udziału w rekrutacji). Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Twojego uznania, ponieważ ich nie wymagamy;
 6. Ponieważ przekazujesz nam CV drogą mailową, Twoje dane osobowe siłą rzeczy będą powierzone firmie hostingowej, dostarczającej nam pocztę e-mail. Oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom prywatnym lub publicznym;
 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane:
  • do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy ? w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
  • przez okres 2 lat ? w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, chyba że w swojej zgodzie wskażesz inny okres;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania ? w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
 8. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 9. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz , że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.