Tworzymy.
Angażujemy.
Komunikujemy.

PROJEKT

„Mam Haka na Raka” to Program, który wykształca odpowiedzialne postawy społeczne u młodego pokolenia. Program angażuje młodzież ponadgimnazjalną w proces budowania świadomości profilaktyki onkologicznej oraz dociera do osób dorosłych poprzez młodych ludzi.

REALIZACJA

Mam Haka na Raka składa się z dwóch głównych etapów. W pierwszym trwają przygotowania oraz rejestracja młodzieży do Programu. Później udostępniane są materiały edukacyjne na temat nowotworu, któremu poświęcona jest dana edycja Programu. Zwieńczeniem pierwszego etapu jest prowadzenie przez młodzież działań edukacyjno-informacyjnych dla lokalnych społeczności oraz Dzień Hakowicza., który przypada 4 lutego. Tego dnia ma miejsce kumulacja działań prowadzonych przez młodzież w regionach w celu popularyzacja idei wczesnej profilaktyki chorób nowotworowych. Drugi etap rozpoczyna Warsztat Kreatywny i ogłoszenie konkursu „Znajdź Haka na Raka”, w którym młodzież ma za zadanie stworzyć projekt kampanii społecznej dotyczącej profilaktyki nowotworów. O wynikach konkursu uczestnicy dowiadują się podczas uroczystej Gali Finałowej. Na koniec zwycięska kampania zostaje zrealizowana przez profesjonalną agencję reklamową, a największą nagrodą w konkursie jest emisja kampanii w mediach w całej Polsce.

WYNIKI

W 7 edycjach wzięło udział ponad 22 tysiące młodych ludzi z całej Polski, tworząc ponad 4300 zespołów. Program zdobył wiele nominacji i nagród, w tym między innymi: Impactora 2011 za najlepszy projekt CSR roku czy European Excellence Awards 2008 w kategorii „Kampanie narodowe i regionalne: Polska, Rosja, Ukraina”. Zwycięskie kampanie stworzone przez młodzież zostały opublikowane przez największe media w Polsce, a bilbordy można było zobaczyć na wielu ulicach polskich miast i miasteczek. Łącznie ukazało się ponad 4400 publikacji nt. Programu.