Tworzymy.
Angażujemy.
Komunikujemy.

PROJEKT

Jak przygotować pracowników różnego szczebla i z różnymi kwalifikacjami do radzenia sobie z odpowiedziami dla mediów w sytuacji kryzysowej? Jak ich przeszkolić mimo, że pracują w różnych zakątkach kraju i mają do czynienia z różnymi typami mediów?

REALIZACJA

Zorganizowaliśmy serię szkoleń medialnych dla pracowników Bridgestone. Zostali oni podzieleni na różne grupy, w zależności od pełnionej funkcji: kadra zarządzająca wysokiego szczebla oraz średniego szczebla. Szkolenie zostało zorganizowane dla wszystkich w Warszawie, aby uczestnicy znaleźli się na nowym, neutralnym gruncie, nie związanym z ich codziennym środowiskiem. Dodatkowo zaprosiliśmy do współpracy doświadczonego dziennikarza, który przeprowadzał serię rozmów z trudnymi pytaniami z każdym z uczestników. Rozmowy były nagrywane na kamerze, a następnie oglądane i dyskutowane. Na ich postawie uczestnicy uczyli się, jak prawidłowo wypowiadać się i zachowywać w stosunku do dziennikarzy w sytuacji kryzysowej.

WYNIKI

Szkolenie spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem przez wszystkich uczestników, którzy podkreślali, że pozwoliło im ono lepiej zrozumieć, jak pracują media oraz jak sobie z nimi radzić. Większość z pracowników zadeklarowała również, że chciałaby takie szkolenie przechodzić przynajmniej raz w roku, aby doskonalić swoje umiejętności.