Tworzymy.
Angażujemy.
Komunikujemy.

SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE

SZUKAMY… OSOBY AMBITNEJ, DYNAMICZNEJ, OTWARTEJ NA WYZWANIA, Z PASJĄ I GŁOWĄ PEŁNĄ NIESTANDARDOWYCH POMYSŁÓW  ORAZ TALENTEM DO TWORZENIA KOMUNIKACJI WOKÓŁ HISTORII, KTÓRE ZACHWYCĄ KAŻDEGO ODBIORCĘ.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Aktywny udział w przygotowaniu planów komunikacji dla kluczowego Klienta naszej agencji – lidera w obszarze innowacyjnych rozwiązań tworzonych dla wielu branż.
 • Koordynowanie projektów o zróżnicowanym charakterze – współpraca z mediami, blogerami, influencerami, organizacja eventów.
 • Tworzenie i redagowanie różnego rodzaju testów w języku polskim i angielskim.
 • Bieżąca obsługa i rozwój relacji z Klientem.
 • Tworzenie raportów i analiz związanych z realizowanymi projektami.

Co Cię charakteryzuje?

 • Perfekcyjna znajomość języka angielskiego – umiejętność swobodnej konwersacji oraz tworzenia poprawnych językowo i stylistycznie tekstów o różnej tematyce
 • 2-3 letnie doświadczenie w obszarze realizacji projektów komunikacji
 • Koncentracja na jakości tworzonych materiałów i zmysł organizacyjny
 • Znajomość narzędzi digital wykorzystywanych w projektach komunikacji zintegrowanej
 • Swobodne poruszanie się w świecie Social Media
 • Doświadczenie we współpracy z blogosferą/ influencerami
 • Odpowiedzialność i dyspozycyjność
 • Odwaga w proponowaniu niestandardowych rozwiązań i rozwoju działań realizowanych dla Klienta w nowych kierunkach
 • Umiejętność analizy danych i wdrażania wniosków w codziennej pracy dla Klienta
 • Inicjatywa, energia i otwartość na to, co nowe i nieznane

Nasza propozycja?

 • Inspirujące otoczenie ludzi, którzy lubią to co robią
 • Przyjazna zespołowa atmosfera pracy
 • Zintegrowane podejście do komunikacji
 • Możliwość pracy dla klienta będącego liderem innowacji na świecie
 • Swoboda działania i możliwość prezentowania swoich pomysłów

Kontakt

Jesteś zainteresowana/zainteresowany pracą u nas?

Prześlij, proszę, swoje CV w języku angielskim na jobs@247.com.pl z dopiskiem Senior Account Executive.
Nie zapomnij o klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) prowadzonego przez 24/7Communication Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie.”

Zainteresowany? Aplikuj teraz.

Więcej o przetwarzaniu danych

* Pola wymagane

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: 24/7Communication Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Świętojerskiej 5/7, 00-236 Warszawa, KRS 0000037818, NIP 1181575985, adres e-mail: office@247.com.pl, zwana dalej Spółką.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest pani Anna Żmijewska, adres e-mail a.zmijewska@prosynergo.pl.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz ? w zakresie określonym w art. 221 kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisu prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy), a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Twoja zgoda);
  • przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  • wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 4. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę;
 5. Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia ? jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym (bez tych danych nie jest możliwe wzięcie udziału w rekrutacji). Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Twojego uznania, ponieważ ich nie wymagamy;
 6. Ponieważ przekazujesz nam CV drogą mailową, Twoje dane osobowe siłą rzeczy będą powierzone firmie hostingowej, dostarczającej nam pocztę e-mail. Oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom prywatnym lub publicznym;
 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane:
  • do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy ? w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
  • przez okres 2 lat ? w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, chyba że w swojej zgodzie wskażesz inny okres;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania ? w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
 8. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 9. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz , że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Zapisz się do naszego newslettera

 

Zapisz się do naszego newslettera