Tworzymy.
Angażujemy.
Komunikujemy.

SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE (branża automotive/energetyka/robotyka)

Kogo szukamy?

Poszukujemy osoby dynamicznej, otwartej na wyzwania, z pasją i głową pełną pomysłów oraz talentem do tworzenia komunikacji wokół historii, które zachwycą każdego odbiorcę.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Udział w tworzeniu koncepcji strategicznych i planów komunikacji dla kilku kluczowych Klientów naszej agencji z branż automotive/e-mobility/energetyka/robotyka
 • Koordynowanie projektów o zróżnicowanym charakterze: współpraca z mediami i KOL, organizacja eventów/konferencji prasowych
 • Tworzenie i redagowanie różnego rodzaju tekstów, w tym na potrzeby komunikacji korporacyjnej, B2B i wewnętrznej
 • Bieżąca obsługa i rozwój relacji z Klientem
 • Tworzenie raportów i analiz związanych z realizowanymi projektami

Co Cię charakteryzuje?

 • 2-3 letnie doświadczenie w realizacji projektów komunikacyjnych
 • Kompetencje w zakresie komunikacji korporacyjnej dla klientów z branży automotive/energetyka/robotyka będzie ważnym atutem
 • Umiejętność analizy potrzeb klienta na poziomie strategicznym ? wyznaczanie kierunków komunikacji, udział w opracowywaniu strategii i jej implementacja, dobór odpowiednich narzędzi
 • Umiejętność analizy danych i wdrażania wniosków w codziennej pracy dla Klienta
 • Koncentracja na jakości tworzonych materiałów i zmysł organizacyjny
 • Znajomość narzędzi takich jak WordPress będzie również istotne
 • Odwaga w proponowaniu niestandardowych rozwiązań i rozwoju działań realizowanych dla Klienta w nowych kierunkach
 • Swobodne poruszanie się w świecie Social Media
 • Inicjatywa, energia i otwartość na to, co nowe i nieznane
 • Znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2

Nasza propozycja?

 • Umowa o pracę i wynagrodzenie adekwatne do Twojego doświadczenia i umiejętności
 • Rozwój kompetencji oparty o ciągły konstruktywny feedback, dostosowany do indywidualnych ambicji i możliwości
 • Inspirujące otoczenie ludzi, którzy lubią to co robią
 • Przyjazna zespołowa atmosfera pracy
 • Zintegrowane podejście do komunikacji
 • Możliwość pracy dla ciekawych klientów z branży technologicznej
 • Swoboda działania i możliwość prezentowania swoich pomysłów

KONTAKT

Jesteś zainteresowana/zainteresowany pracą u nas? Prześlij swoje CV na jobs@247.com.pl z dopiskiem SAE.

Nie zapomnij o klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w CV/liście motywacyjnym/portfolio w celu przeprowadzenia rekrutacji na powyższe stanowisko przez 24/7Communication sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przyjmuje do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę.

Jeśli chcesz, byśmy zachowali Twoje CV na potrzeby przyszłych rekrutacji na takie samo lub podobne stanowisko, umieść w przesyłanej aplikacji zgodę według treści jak poniżej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w CV/liście motywacyjnym/ portfolio przez  24/7Communication sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dla celów przyszłych rekrutacji na stanowisko tożsame lub podobne do powyższego. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę.

Zainteresowany? Aplikuj teraz.

Więcej o przetwarzaniu danych

* Pola wymagane

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: 24/7Communication Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Świętojerskiej 5/7, 00-236 Warszawa, KRS 0000037818, NIP 1181575985, adres e-mail: office@247.com.pl, zwana dalej Spółką.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest pani Anna Żmijewska, adres e-mail a.zmijewska@prosynergo.pl.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikujesz ? w zakresie określonym w art. 221 kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisu prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy), a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Twoja zgoda);
  • przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  • wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji ? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 4. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę;
 5. Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia ? jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym (bez tych danych nie jest możliwe wzięcie udziału w rekrutacji). Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Twojego uznania, ponieważ ich nie wymagamy;
 6. Ponieważ przekazujesz nam CV drogą mailową, Twoje dane osobowe siłą rzeczy będą powierzone firmie hostingowej, dostarczającej nam pocztę e-mail. Oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom prywatnym lub publicznym;
 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane:
  • do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy ? w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
  • przez okres 2 lat ? w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, chyba że w swojej zgodzie wskażesz inny okres;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania ? w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
 8. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 9. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz , że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Zapisz się do naszego newslettera

 

Zapisz się do naszego newslettera