Integrated communication. Quality. Impact. Relations.

Our global network

Nasza globalna sieć

  • Present in 128 cities on 6 continents
  • US$ 425 million billings in 2013
  • Employment of 3200 staff
  • World's 4th largest PR group
  • Obecność w 128 miastach na 6 kontynentach
  • Obrót $ 425 mln w 2013
  • Zatrudnienie 3200 pracowników
  • Czwarta największa grupa PR na świecie
24/7Communication is partner in PROI Worldwide, the largest partnership of world’s strongest independent PR-Comm agencies. Through our truly global network, we have access to practically every market. We cooperate with mind-like, leading agencies on international communication projects in Europe and overseas.

Through PROI we are able to deliver global impact through local intelligence. In other words: Combining the benefits of local agencies, with the advantages of an international network.

More information on www.proi.com or contact Dirk Aarts
24/7Communication jest partnerem PROI Worldwide, największej sieci wśród najlepszych niezależnych agencji PR-Comm na świecie. Poprzez naszą prawdziwie globalną sieć, mamy dostęp do każdego rynku. Przy projektach komunikacyjnych w Europie i na świecie współpracujemy z najlepszymi agencjami.

Poprzez PROI jesteśmy w stanie dostarczyć globalny efekt działając lokalne. Inaczej mówiąc: Łączymy zalety lokalnych agencji z zaletami globalnej sieci.

Więcej informacji na www.proi.com lub kontaktując się z Dirk Aarts