Prezes UOKIK wytycza nowe standardy oznaczania treści reklamowych w serwisach internetowych

Prezes UOKIK wytycza nowe standardy oznaczania treści reklamowych w serwisach internetowych
Anna Żmijewska Anna Żmijewska

Głośnym echem w branży pr odbiły się wydane przez  Prezesa UOKIK Rekomendacje dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych. W chwili obecnej Prezes UOKIK zainteresował się w jaki sposób oznaczane są treści publikowane w serwisach internetowych przygotowane przez wydawców we współpracy lub na zlecenie reklamodawców.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Prezes UOKIK doszedł do wniosku, że treści reklamowe publikowane w serwisach nie są oznaczane we właściwy sposób, który umożliwiałby konsumentom jednoznaczne zidentyfikowanie ich jako treści komercyjnych. Ocenie podlegały różne formy publikacji, w szczególności artykuły sponsorowane, reklamy natywne, akcje specjalne oraz reklamy desplay.

Zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej UOKIK Prezes UOKIK zwrócił uwagę, że część treści nie posiadała żadnych oznaczeń, a część posiadała niejednoznaczne oznaczenia takie jak „artykuł we współpracy z partnerem”, „prezentacja partnera”, „partner materiału”, „partnerem treści jest..”, „partner serwisu”.

Co jednak najbardziej istotne Prezes UOKIK wskazał jakie oznaczenia powinny być używane, aby zapewnić właściwą identyfikację treści reklamowych. Za właściwe oznaczenia Prezes UOKIK uznał oznaczenia takie jak „reklama”, „materiał reklamowy na zlecenie” czy „”tekst sponsorowany”.

Ponadto Prezes UOKIK zwrócił również uwagę, że bosky (kafelki) znajdujące się w serwisach internetowych oraz linki zamieszczane w publikowanych treściach, które odsyłają konsumentów do materiałów o charakterze reklamowym powinny także zawierać właściwe oznaczenia w boksie lub linku.

Na chwilę obecną nie pojawiły się w powyższym zakresie tak szczegółowe wytyczne Prezesa UOKIK jak w przypadku influencerów, w związku z tym w mojej ocenie warto odpowiednio stosować  „Rekomendacje dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych” do oznaczania treści reklamowych publikowanych w serwisach internetowych, aby zapewnić właściwą transparentność i zgodność z prawem.

A zatem oznaczenia treści reklamowych w serwisach internetowych powinny być co do zasady:

  • jednoznaczne, czytelne i powinny wskazywać na ich komercyjny charakter „na pierwszy rzut oka” zarówno dla stałych czytelników jak i nowych;
  • zamieszczone na początku wpisu lub nagrania;
  • wyróżniające się względem pozostałej treści np. wyboldowane;
  • napisane wyraźną, i wystarczająco dużą czcionką;
  • w języku polskim jeśli serwis internetowy jest prowadzony w języku polskim.

Agencja otrzymuje od wydawców serwisów internetowych sygnały, że spełnienie powyższych wymogów może być trudne z uwagi na kwestie techniczne związane z budową serwisów internetowych.

W związku z powyższym zarówno klienci jak i wydawcy powinni już teraz podjąć z agencjami pr dialog na temat prawidłowych oznaczeń i przyjęcia w tym zakresie jednolitych, zgodnych z prawem rozwiązań. Pozostaje mieć również nadzieję, że wkrótce pojawią się bardziej szczegółowe wytyczne Prezesa UOKIK odnośnie oznaczania treści reklamowych publikowanych w serwisach internetowych.

Autor: Anna Żmijewska