24/7Communication wzmacnia kompetencje z zakresu ESG i Public Affairs

24/7Communication

Gabriela Bar-Rutkowska dołączyła do 24/7Communication obejmując stanowisko Senior Communication Advisor / PA & Sustainability. Konsultantka będzie łączyć swoją wiedzę z zakresu Public Relations, Public Affairs oraz zrównoważonego rozwoju w celu rozbudowania kompleksowego zakresu działań agencji w tych obszarach.

ESG to nie trend, a obowiązek
Tematyka związana z ESG jest w ostatnich latach w centrum zainteresowania korporacji, które swoją działalność prowadzą szczególnie w krajach Unii Europejskiej. Wszystko za sprawą unijnych regulacji oraz wynikających z nich obowiązków. Skutki międzynarodowych rozporządzeń realnie wpływają na funkcjonowanie firm i organizacji, co w efekcie przekłada się na kolejne wyzwania. Obecnie przedsiębiorstwa zobowiązane są kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju i stosować odpowiedzialne praktyki biznesowe dla trzech kluczowych obszarów: ładu korporacyjnego, aspektów społecznych i środowiskowych.  Od 2023 roku obowiązuje dyrektywa Corporate Sustainability Reporting (CSRD) uszczegóławiająca oraz rozszerzająca obowiązek raportowania pozafinansowego na wszystkie firmy spełniające minimum dwa z następujących kryteriów: 40 mln EUR obrotu netto, 20 mln EUR w aktywach, 250 lub więcej pracowników. To oznacza, że w samej tylko Polsce obowiązkiem mierzenia i raportowania swoich działań w wyznaczonych obszarach zostanie objętych aż 3 500 przedsiębiorstw.

Rzetelność, transparentność i zaufanie
Przygotowanie odpowiedniej strategii ESG powinno opierać się na dobrym planie komunikacji zarówno tej wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Podstawą jest dwustronny dialog z odbiorcami, oparty na rzetelnych informacjach i poruszający wyzwania, z jakimi boryka się dana grupa. Identyfikacja problemów i ich zrozumienie jest kluczowe, aby móc działać efektywnie. Takie podejście buduje zaufanie wśród interesariuszy: rozumiemy, co trzeba zrobić i dążymy do zmian jako organizacja. Ogromnym ryzykiem są jednak pozorne działania, obliczone wyłącznie na kreowanie wizerunku odpowiedzialnej i zrównoważonej firmy. W erze ESG nie ma przestrzeni na „washing” i „ekościemy”, liczą się prognozy, fakty i realne zmiany. Dlatego tak ważną rolę odgrywają eksperci od Public Relations i Public Affairs, którzy wiedzą, że bez rzetelnych informacji i przejrzystości w komunikacji nie zbudujemy zaufania wśród najróżniejszych grup interesariuszy, a bez ich wsparcia i zrozumienia trudniej nam będzie realizować wymogi przepisów ESG.

– Presja regulacyjna nie zniknie. Ważne jest, aby przepisy rzeczywiście wspierały bezpieczeństwo i konkurencyjność gospodarki. Powinny być one przemyślane, rozsądne i wypracowane z uwzględnieniem stanowisk wszystkich zainteresowanych. Na znaczeniu zyska opowieść o tym, co organizacje naprawdę robią dla ludzi i planety, poparta konkretnymi danymi i przykładami, które dzięki raportowaniu ESG będzie można łatwiej zweryfikować i porównać. I to jest właśnie moment, w którym Public Relations, Public Affairs i zrównoważony rozwój powinny połączyć swoje siły. Dzięki współpracy tych funkcji realny wpływ na otoczenie będzie zarówno przyczyną, jak i skutkiem efektywnej komunikacji – to takie podejście 360 stopni w komunikacji korporacyjnej – komentuje Gabriela Bar-Rutkowska Senior Communication Advisor / PA & Sustainability w 24/7Communication

Silny zespół ESG w 24/7Communication
Gabriela Bar-Rutkowska, która dołączyła do agencji PR 24/7Communications, wzmocniła istniejący już silny zespół ekspertów w dziedzinie ESG. Jej bogate doświadczenie z zakresu Public Affairs, komunikacji korporacyjnej (wewnętrznej, zewnętrznej i kryzysowej) oraz zrównoważonego rozwoju pozwoli na rozbudowanie kompetencji agencji w tym obszarze.  Choć 24/7Communication posiada już wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu strategii ESG, raportowaniu, czy też tworzeniu szkoleń, warsztatów dla organizacji o tematyce ESG i CSR, to firma nieustannie się rozwija, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby dynamicznie zmieniającego rynku i regulacji prawnych.

– Cieszymy się, że Gabriela po kilkunastu latach pracy po stronie Klienta dla różnych firm takich jak: Provident Polska, Coca-Cola Polska czy Tchibo, postanowiła dołączyć do grona naszych ekspertów w 24/7Communication. Jej ogromne doświadczenie i wiedza to dla nas i naszych Klientów cenna wartość. Warto dodać też, że ESG obecnie to „must have” w każdej organizacji, dosłownie społeczna licencja na działalność. Dlatego tym bardziej istotne jest odpowiednie rozumienie tych trzech obszarów: zrównoważonego rozwoju, PR’u i Public Affairs, a Gabriela ma imponującą wiedzę w tych tematach – mówi Agata Zeman, Managing Director  w 24/7Communication