Jak pandemia wpłynęła na biznes i komunikację? Co nas czeka w dalszej perspektywie?

Jak pandemia wpłynęła na biznes i komunikację? Co nas czeka w dalszej perspektywie?
Dirk Aarts Dirk Aarts

Praktycznie tak jak każda branża czy biznes, sektor public relations w Polsce został dotknięty kryzysem COVID-19. Nasza praca jest w dużej mierze związana z funkcjonowaniem firm, dbałością o pracowników i korporacyjną kontrolą kryzysów.

  1. Pierwszym skutkiem było przesunięcie lub odwołanie wydarzeń ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa: konferencje prasowe, imprezy firmowe itp. zostały odwołane już na wczesnym etapie kryzysu COVID-19. Ze względu na to, że kryzys trwa dłużej, niż początkowo zakładano, firmy starają się szukać rozwiązań, które pozwolą zastąpić planowane wydarzenia np. poprzez działania online.
  2. Po drugie, wiele dużych projektów i działań zostało całkowicie odwołanych. W czasach kryzysu narodowego pojawiają się inne priorytety niż wydarzenia firmowe czy wejście produktu na rynek. Odwołane są również największe wydarzenia, takie jak Europejski Turniej Piłki Nożnej, Igrzyska Olimpijskie czy festiwale. W związku z tym działania komunikacyjne wokół tego typu wydarzeń zostają również zawieszone.
  3. Wiele firm postanowiło okazać pomoc, przekazując pieniądze lub produkty. Jako ich doradcy, oferujemy swoją wiedzę, pomagamy oraz doradzamy gdzie, kiedy i jak mogą przekazać wsparcie.
  4. Wśród firm istnieje obecnie duże zapotrzebowanie na komunikację wewnętrzną i zarządzanie kryzysowe. Pracownicy dużych firm przeszli na tryb pracy zdalnej lub są tymczasowo bezrobotni. Takie zmiany wymagają silnej komunikacji wewnętrznej. Spowolnienie gospodarcze na świecie ma wpływ na funkcjonowanie wielu firm, co wymaga rzetelnej komunikacji kryzysowej.

KRYzys covid-19 w zasadniczy sposób dotknie naszą branżę

Wpłynie on praktycznie na wszystkie obszary i gałęzie tego sektora. Niektóre nasze działania powrócą do punktu zero – takie jak duże konferencje prasowe, seminaria, wydarzenia sportowe, uroczystości, wyjazdy prasowe, masowe imprezy plenerowe itp. Inne obszary będą się dalej się rozwijać.

Wiele firm obecnie prosi o zintensyfikowaną i kreatywną komunikację wewnętrzną. W czasach każdego kryzysu priorytetem jest integracja firmy i utrzymanie dobrych relacji z pracownikami.

Inny obszarem, na który obecnie jest duże zapotrzebowanie, jest zarządzanie reputacją. Kryzysy są momentem, w którym firmy lub osoby prywatne mogą poprawić swoją reputację. Podejmowanie właściwych kroków i komunikowanie ich w przemyślany sposób wzmacnia reputację, która może wpływać na nią przez lata.

PROI Worldwide, nasze partnerstwo 90 agencji PR z 6 kontynentów, przeprowadziło globalne badanie.
Zgodnie z nim w czasach COVID-19, można wyróżnić 5 największych potrzeb klientów:

  1. Komunikacja do pracowników
  2. Reputacja firmy
  3. Zarządzanie kryzysami i problemami
  4. Marketing konsumencki
  5. Społeczna odpowiedzialność biznesu

NADCHODZĄCE TYGODNIE I MIESIĄCE BĘDĄ TRUDNE

Przewiduje się, że epidemia COVID-19 będzie z nami jeszcze przez dłuższy czas. Będzie to miało ogromny wpływ na cały biznes i gospodarkę. Nawet jeśli niektóre obszary naszej pracy będą dobrze funkcjonowały, to ogólne spowolnienie gospodarcze zdecydowanie wpłynie negatywnie na nasze działania. Jednocześnie będziemy mieli do czynienia ze zwiększoną restrykcyjnością w zakresie rozwiązań i prac agencji PR. Paradoksalnie kryzys stanowi doskonałą przestrzeń dla kreatywności i innowacji. Przede wszystkim widzimy to w indywidualnych i prywatnych postawach ludzi. W dalszej perspektywie przełoży się to na działania firm. Udoskonalą one swoje dotychczasowe procesy o nowe rozwiązania powstałe w czasie kryzysu (kreatywne rozwiązania online).

Wielu już mówi, że „świat nigdy już nie będzie taki sam po koronawirusie”. Niektóre z tych skutków pozostaną – na przykład nawyki związane z pracą w domu, przyzwyczajenia higieniczne i „dystans społeczny”. Specjaliści zastanawiają się jaka powinna być strategia komunikacji marki po kryzysie. Te tematy będą odgrywały kluczową rolę w kampaniach public relations i budowaniu marki.

Ciekawym pytaniem jest wpływ pandemii koronawirusa na przygotowanie do kryzysu. Może on mieć negatywny wpływ na naszą pracę w zakresie przygotowania firm na nieoczekiwane zdarzenia i kryzysy. W żadnym scenariuszu, który nigdy nie był praktykowany, nie pojawiła się blokada kraju. Innymi słowy, klienci mogą uznać, że nie można przygotować się na każdy kryzys.