Komunikacja w czasach ciągłej zmiany

Komunikacja w czasach ciągłej zmiany
Klaudia Chmielecka Klaudia Chmielecka

REZYLIENCJA

Już kilka tygodni temu przewidywanie przyszłości wydawało się prawie niemożliwe, ale byli tacy, którzy wykorzystując różne narzędzia próbowali wskazywać, co będzie jutro. Jednym z takich podmiotów był Infuture Institiute Natalii Hatalskiej i jego coroczna Mapa Trendów. Mapa, która pokazuje, jak będą zmieniały się nasze potrzeby i zachowania, co będzie zyskiwało na znaczeniu oraz to, co może wywrócić naszą rzeczywistość do góry nogami. I choć może się wydawać, że nagle, wraz z rozpoczęciem wojny w Ukrainie, wszystko się zmieniło, to duża część przewidywań wciąż może pomóc nam w myśleniu o najbliższej przyszłości oraz odnalezieniu się w niej. Wśród trendów na 2022 rok warto zwrócić uwagę na deglobalizację i związaną z nią hiperlokalność, utratę spójności społecznej i rosnącą polaryzację, ale na szczególną uwagę zasługuje rezyliencja, czyli umiejętność szybkiego dopasowania do zmieniających się okoliczności, która według autorów Mapy „staje się jedną z najistotniejszych kompetencji przyszłości”.

W świecie, w którym każdego dnia budzimy się w nowej, innej niż wczoraj „normalności”, trudno wyobrazić sobie bardziej przydatną umiejętność. Pierwsze co musimy zrobić zaraz po obudzeniu, a później ponownie po przyjściu do pracy, to zorientować się w aktualnej rzeczywistości i jak najszybciej się w niej odnaleźć. A z pewnością nie jest to łatwe zadanie.

Komunikacja w czasach ciągłej zmiany

TERAŹNIEJSZOŚĆ

Strategia wymaga patrzenia w przyszłość, ale w momencie kryzysu warto skupić się na tym, czego nasi odbiorcy potrzebują dziś. Każde kryzysowe doświadczenie, które jest bliskie znaczącej grupie społecznej, definiuje jej rzeczywistość na nowo i często sprawia, że to, co było istotne i możliwe jeszcze przed chwilą, teraz wydaje się zupełnie nie mieć sensu. To, co wiedzieliśmy o potrzebach naszych odbiorców wczoraj, dziś może więc już być nieaktualne. Aby opierać działania na trafnych insightach, musimy cały czas aktualizować naszą wiedzę o rzeczywistości.

DZIAŁANIE

W niepewnych czasach rosną oczekiwania społeczeństwa wobec marek. Od początku pandemii COVID-19 obserwujemy, że konsumenci wymagają od nich czegoś więcej niż dobrego produktu czy usługi. Chcą, aby marki były zaangażowane i wykorzystywały swoje zasoby nie tylko do skalowania biznesu, ale przede wszystkim do generowania pozytywnego wpływu na otoczenie, w którym funkcjonują. Chcą, aby szybko reagowały i rozwiązywały problemy. Te, którym się to uda, mogą liczyć na docenienie, co wyraźnie pokazały badania reputacyjne prowadzone po pierwszych miesiącach pandemii. Marki, które porzuciły wypracowywane tygodniami strategie komunikacji i skupiły się na tym, co było najistotniejsze dla ich odbiorców, wzmocniły wizerunek, co finalnie przełożyło się na ich wyniki sprzedażowe – w grudniu 2020 roku aż 2/3 konsumentów deklarowało ?zakup w przyszłości produktów firm aktywnie wspierających potrzebujących (widoczne działania CSR)?*.

PODSUMOWANIE

Planując działania musimy dziś bardziej niż kiedykolwiek myśleć z perspektywy odbiorców. Analizować ich potrzeby oraz trafnie na nie odpowiadać. Zapomnieć na chwilę o tym, co chcemy o sobie powiedzieć i pomyśleć, co możemy zrobić, aby w taki sposób o nas myślano. Trafne rozpoznanie terytorium i szybkie działanie, które będzie odpowiedzią na potrzeby odbiorców, może znacząco wzmocnić nasz wizerunek, natomiast działania w oderwaniu od rzeczywistości, mogą sporo kosztować – wystarczy spojrzeć na Decathlon czy Leroy Merlin.

*https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-125/Accenture-Raport-Konsumenci-2020.pdf

Klaudia Chmielecka
Digital Creative Strategist