Tworzymy.
Angażujemy.
Komunikujemy.

REZYLIENCJA

Już kilka tygodni temu przewidywanie przyszłości wydawało się prawie niemożliwe, ale byli tacy, którzy wykorzystując różne narzędzia próbowali wskazywać, co będzie jutro. Jednym z takich podmiotów był Infuture Institiute Natalii Hatalskiej i jego coroczna Mapa Trendów. Mapa, która pokazuje, jak będą zmieniały się nasze potrzeby i zachowania, co będzie zyskiwało na znaczeniu oraz to, co może wywrócić naszą rzeczywistość do góry nogami. I choć może się wydawać, że nagle, wraz z rozpoczęciem wojny w Ukrainie, wszystko się zmieniło, to duża część przewidywań wciąż może pomóc nam w myśleniu o najbliższej przyszłości oraz odnalezieniu się w niej. Wśród trendów na 2022 rok warto zwrócić uwagę na deglobalizację i związaną z nią hiperlokalność, utratę spójności społecznej i rosnącą polaryzację, ale na szczególną uwagę zasługuje rezyliencja, czyli umiejętność szybkiego dopasowania do zmieniających się okoliczności, która według autorów Mapy ?staje się jedną z najistotniejszych kompetencji przyszłości.?

W świecie, w którym każdego dnia budzimy się w nowej, innej niż wczoraj ?normalności?, trudno wyobrazić sobie bardziej przydatną umiejętność. Pierwsze co musimy zrobić zaraz po obudzeniu, a później ponownie po przyjściu do pracy, to zorientować się w aktualnej rzeczywistości i jak najszybciej się w niej odnaleźć. A z pewnością nie jest to łatwe zadanie.

TERAŹNIEJSZOŚĆ

Strategia wymaga patrzenia w przyszłość, ale w momencie kryzysu warto skupić się na tym, czego nasi odbiorcy potrzebują dziś. Każde kryzysowe doświadczenie, które jest bliskie znaczącej grupie społecznej, definiuje jej rzeczywistość na nowo i często sprawia, że to, co było istotne i możliwe jeszcze przed chwilą, teraz wydaje się zupełnie nie mieć sensu. To, co wiedzieliśmy o potrzebach naszych odbiorców wczoraj, dziś może więc już być nieaktualne. Aby opierać działania na trafnych insightach, musimy cały czas aktualizować naszą wiedzę o rzeczywistości.

DZIAŁANIE

W niepewnych czasach rosną oczekiwania społeczeństwa wobec marek. Od początku pandemii COVID-19 obserwujemy, że konsumenci wymagają od nich czegoś więcej niż dobrego produktu czy usługi. Chcą, aby marki były zaangażowane i wykorzystywały swoje zasoby nie tylko do skalowania biznesu, ale przede wszystkim do generowania pozytywnego wpływu na otoczenie, w którym funkcjonują. Chcą, aby szybko reagowały i rozwiązywały problemy. Te, którym się to uda, mogą liczyć na docenienie, co wyraźnie pokazały badania reputacyjne prowadzone po pierwszych miesiącach pandemii. Marki, które porzuciły wypracowywane tygodniami strategie komunikacji i skupiły się na tym, co było najistotniejsze dla ich odbiorców, wzmocniły wizerunek, co finalnie przełożyło się na ich wyniki sprzedażowe – w grudniu 2020 roku aż 2/3 konsumentów deklarowało ?zakup w przyszłości produktów firm aktywnie wspieraja?cych potrzebuja?cych (widoczne działania CSR)?*.

PODSUMOWANIE

Planując działania musimy dziś bardziej niż kiedykolwiek myśleć z perspektywy odbiorców. Analizować ich potrzeby oraz trafnie na nie odpowiadać. Zapomnieć na chwilę o tym, co chcemy o sobie powiedzieć i pomyśleć, co możemy zrobić, aby w taki sposób o nas myślano. Trafne rozpoznanie terytorium i szybkie działanie, które będzie odpowiedzią na potrzeby odbiorców, może znacząco wzmocnić nasz wizerunek, natomiast działania w oderwaniu od rzeczywistości, mogą sporo kosztować – wystarczy spojrzeć na Decathlon czy Leroy Merlin.

*https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-125/Accenture-Raport-Konsumenci-2020.pdf

Klaudia Chmielecka
Digital Creative Strategist