Anna Pranagal

Anna Pranagal

Finance Assistant

Ania w 24/7 zajmuje się wspieraniem działu finansów w bieżących pracach, przygotowywaniem zestawień na potrzeby działu finansów, wprowadzaniem dokumentów do systemu operacyjno-finansowego oraz weryfikacją kompletności rozrachunków oraz wspomaganiem obiegu dokumentów księgowych w firmie.

Absolwentka finansów i rachunkowości, obecna studentka filologii angielskiej.

Ania uwielbia podróże, interesuje się fotografią analogową, a w wolny chwilach czas poświęca robieniu na drutach i oglądaniu seriali.