Joanna Radzimirska

Joanna Radzimirska

Financial Controller

Jako Kontroler finansowy nadzoruje obszar realizowanych projektów w zakresie rozliczeń kosztowych oraz sprzedaży. Odpowiada za kompletność umów i budżetów, kosztów projektowych oraz kontroluje prawidłowość ich rozliczeń względem budżetów. Wspiera zespoły w zakresie rozliczeń działań. Przygotowuje raporty kontrolingowe w obrębie zyskowności realizowanych inicjatyw.

Aktywnie uczestniczy w projektach wdrażania nowych rozwiązań systemowych i ich optymalizacji. Ponadto kontroluje należności i zobowiązania pod kątem płatności oraz dokonuje kontroli formalno-rachunkowej.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności Rachunkowość i finanse. Od początku kariery zawodowej związana z tematyką finansów, księgowości oraz kontroli.

W wolnym czasie pasjonatka spontanicznych wyjazdów rowerowych oraz wszelkich aktywności sportowych.