Świat po pandemii – nowy wymiar komunikacji – raport 24/7

Świat po pandemii – nowy wymiar komunikacji – raport 24/7
24/7Communication

Pandemia spowodowała globalny kryzys z niespotykanymi wstrząsami społecznymi i biznesowymi.
Nieuchronna zmiana w architekturze komunikacji będzie obejmowała wiele obszarów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym raportem, który syntetyzuje zaobserwowane zjawiska, wskazując w jaki sposób prowadzić efektywną komunikację.

Czego dowiesz się z raportu:

  • Jak kryzys wpłynie na zachowania ludzi?
  • Czy zmienią się nasze nawyki konsumenckie?
  • Jak będziemy postrzegać marki po kryzysie?
  • Jakie nowe obszary działań komunikacyjnych warto mieć na uwadze?
  • Jakie narzędzia działań public relations pozwolą budować reputację marki w nowych warunkach?

DLA KOGO:

Dla wszystkich osób, przed którymi postawione będzie niełatwe zadanie budowania komunikacji marki w nowej rzeczywistości.