Ochrona zdrowia i farmacja

Ochrona zdrowia i farmacja

Farmacja i ochrona zdrowia

Opracowywanie i produkcja farmaceutyków to jedna z najbardziej innowacyjnych branż we współczesnym świecie. Biorąc pod uwagę rozwój chorób cywilizacyjnych oraz starzenie się społeczeństw, nowoczesne i bezpieczne terapie medyczne są odpowiedzią na wyzwania, jakie stoją przed systemami ochrony zdrowia w wielu krajach.

Jednocześnie jest to sektor podlegający ścisłym regulacjom, w którym kontrola jakości leku, a następnie jego komercjalizacja jest często długim i skomplikowanym procesem.

Z tego powodu branża farmaceutyczna budzi duże emocje i zainteresowanie mediów oraz opinii publicznej. Właściwie prowadzona komunikacja, wzmacniająca zaufanie pacjentów oraz środowiska medycznego jest nieodzownym elementem działań producentów i dystrybutorów leków. Niezwykle istotne są też kontakty z urzędami regulacyjnymi i decydentami, którzy określają zasady polityki lekowej czy systemów refundacyjnych. Eksperci z 24/7Communication od lat zbierają doświadczenia w pracy z firmami farmaceutycznymi. W portfolio agencji mamy również klientów z pozostałych obszarów związanych z ochroną zdrowia: operatorów medycznych, fundacje i organizacje pacjentów oraz centra badań klinicznych.