ESG i cel

Strategie, które dadzą Ci licencję na prowadzenie działalności.

ESG jest w ostatnich latach w centrum zainteresowania korporacji. Environmental, Social & Governance – środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny – cóż to tak naprawę znaczy?

Dla nas oznacza to robienie właściwych rzeczy we właściwy sposób. Bycie szczerym i transparentnym w kwestii osiągnięć. Zachowanie zgodności z przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Przyczynianie się do lepiej funkcjonującego świata.

Nasz zespół wspiera Cię w Twoich dążeniach w obszarze ESG. Doradzamy, planujemy i realizujemy działania, które poza dobrym wizerunkiem wpływają na zaufanie wśród interesariuszy i społeczeństwa. Wspieramy zespoły komunikacyjne w przekazywaniu wiadomości w wiarygodny i angażujący sposób.

Zapewniamy m.in.:

  • Strategie ESG
  • Warsztaty z ESG / CSR
  • Planowanie działań w obszarze ESG
  • Raportowanie w zakresie ESG
  • Społeczną odpowiedzialność biznesu
  • Rozwój platformy CSR
  • Strategie DEI i ich planowanie