Raport – Nawyki konsumenckie w nowej rzeczywistości

Raport - Nawyki konsumenckie w nowej rzeczywistości
24/7Communication

Zapraszamy do pobrania raportu, który jest próbą odpowiedzi na pytanie: jakimi konsumentami będziemy po kryzysie związanym z pandemią.

Dodatkowo, dokument zawiera ofertę badawczą deepdive+, którego metodologia pozwala na znalezienie odpowiedzi na postawione niżej pytania, ale w ścisłym związku z wybranym produktem, marką czy firmą.

CZEGO DOWIESZ SIĘ Z RAPORTU:

  • Czy na naszych oczach i z naszym udziałem rodzi się nowy konsument?
  • Czy koronawirus zupełnie zmieni nasze wzorce zakupowe i konsumpcyjne?
  • Czy staniemy się bardziej empatyczni i odpowiedzialni, jako konsumenci?
  • Jak na te zmiany powinny reagować marki?
  • Zobaczysz konsekwencje pandemii w szerszej niż tylko polska perspektywa i głębiej zrozumiesz polską specyfiki zachowań konsumenckich.
  • Znajdziesz inspirację do działań wynikająca z innego punktu widzenia i poznania.
  • Poznasz przyszłe trendy i ich źródła pomocne w efektywnym podejmowaniu decyzji w niepewnej rzeczywistości.

Dowiedz się więcej o badaniu DEEPDIVE & DEEPDIVE+. Zobacz, jak słuchać i rozumieć potrzeby swoich klientów.

Pobierz raport Czy czeka nas rewolucja, czyli jak doświadczenie czasów epidemii zmienia nas jako konsumentów?