Transformacja energetyczna

Transformacja energetyczna

Energetyka

Nie ma chyba obecnie dziedziny przemysłu, która budziłaby równie duże zainteresowanie jak energetyka. Przeglądając serwisy internetowe lub czytając gazety, każdy z nas codziennie styka się z informacjami o jej rozmaitych formach. Szybko przyswajamy nowe terminy, jak elektromobilność czy fotowoltaika, które jeszcze dekadę temu niewiele nam mówiły. Troszcząc się o przyszłość naszej planety, poszerzamy wiedzę o odnawialnych źródłach energii czy technologiach, które spełniają wymogi neutralności klimatycznej. Rozważamy plusy i minusy farm wiatrowych czy napędu wodorowego, upatrując w nowych rozwiązaniach energetycznych szansy na lepsze jutro dla nas i przyszłych pokoleń.

W 24/7Communication dobrze rozumiemy wyzwania, jakie stoją przed firmami oraz organizacjami działającymi w sektorze energetycznym. Doradza im doświadczony zespół ekspertów i konsultantów z wieloletnim doświadczeniem, zdobytym zarówno w firmach z sektora energetycznego, jak i w pracy dla klientów po stronie agencji.

Świadczymy usługi z zakresu komunikacji korporacyjnej, ESG, public affairs czy budowania oraz utrzymywania kontaktów z grupami interesariuszy, również na poziomie lokalnych inwestycji. Współpracujemy z uznanymi ekspertami technologicznymi czy akademickimi przy tworzeniu raportów i opracowań na tematy dotyczące energetyki. Informujemy opinię publiczną o istotnych wydarzeniach w tym sektorze, kontaktując się z dziennikarzami i blogerami. Wszystko po to, by budować zaufanie do rozwiązań i produktów, które –w co wierzymy – przyczyniają się do lepszego wykorzystania zasobów energetycznych i korzyści dla społeczeństwa oraz środowiska.