Public Affairs

Public Affairs

Przedstawienie decydentom swojego punktu widzenia.

Żyjemy w burzliwych czasach: polaryzująca polityka krajowa, regulacje europejskie, zmieniające się siły geo-gospodarcze i transformacja przemysłu oparta na zrównoważonym rozwoju. Tempo globalnych wydarzeń określa liczbę spraw na Twoim biurku. W tym otoczeniu chciałbyś, aby dbano o Twoje interesy.

Nasz zespół najbardziej doświadczonych specjalistów śledzi sytuację i odpowiednio planuje działania. Znamy procesy decyzyjne i rozumiemy, jak można najlepiej wykorzystać Twój wpływ na otoczenie.

Nasza praca obejmuje lobbing doraźny, długofalowe kampanie legislacyjne oraz poruszanie spraw o znaczeniu publicznym wśród posłów i posłanek oraz wśród osób z Twojego środowiska. Tworzymy politykę, która przynosi korzyści zarówno społeczeństwu, jak i Twojej firmie, a także pomagamy Ci budować sojusze, które wprawiają rzeczy w ruch.

Zapewniamy m.in.:

  • Analizy interesariuszy i polityki
  • Strategię w obszarze public affairs
  • Taktyczne planowanie i wdrożenie
  • Tworzenie możliwości
  • Opracowanie komunikatów i szkolenia
  • Monitorowanie i raportowanie
  • Budowanie sojuszy