Strategie korporacyjne

Strategie korporacyjne

Doradztwo w zakresie strategii budowania i ochrony reputacji.

To, jak zachowują się firmy, ma decydujący wpływ na ich działalność, reputację oraz zdolność do przetrwania i rozwoju. Zarządzanie reputacją nie ogranicza się do ograniczania szkód w przypadku kryzysu czy monitoringu w sieci. Definiują ją wybory i zachowania w codziennych działaniach i komunikacji.

Reputacja jest zarówno budowana i podtrzymywana, jak i może być zaburzona w całej firmie, w każdym dziale. Budowanie, wzmacnianie i ochrona reputacji jest więc sprawą zespołu kierowniczego.

Traktujemy Twoją reputację równie poważnie jak naszą własną. Analizujemy ryzyka, doradzamy w zakresie wpływu decyzji i zmian na reputację, pracujemy wspólnie z Tobą nad strategiami w zakresie reputacji i tworzymy odpowiednią narrację. Analizujemy, doradzamy, współtworzymy i wdrażamy inicjatywy związane z reputacją.

Zapewniamy m.in.:

  • Strategie w zakresie reputacji
  • Ramy komunikatów
  • Wgląd i analizę
  • Strategię komunikacyjną
  • Warsztaty strategiczne
  • Mapowanie interesariuszy
  • Przywództwo myślowe