Akademia Komunikacji Kryzysowej

We are committed to learning and understanding the world we live in. To become better at what we do.
We develop our thinking and our agency every day. Read more about it.

Podpowiadamy, jak przygotować się do negocjacji ze związkami zawodowymi i jaka jest rola agencji PR wspierających w czasie nadchodzącego lub trwającego kryzysu komunikacyjnego.
Komunikacja ze związkami zawodowymi to jedno z najtrudniejszych wyzwań dla zarządów. Kogo dziś reprezentują ZZ i jak zmieniała się ich rola na przestrzeni lat?
Przygotowanie się firm, nawet na najbardziej abstrakcyjne scenariusze związane z fake newsami, to już must have skutecznej prewencji kryzysowej.
Ekspertki 24/7 omawiają najbardziej prawdopodobne scenariusze kryzysowe oraz wyzwania biznesowe dla działów komunikacji i zarządów firm w 2024.
Kryzys komunikacyjny przytrafi się większości średnich i dużych organizacji. To jest statystyka. Od tego jak zareagujesz – będzie zależało, czy inni będą nadal Wam ufać.
Akademia Komunikacji Kryzysowej 24/7 za główny cel stawia sobie profilaktykę. Nasi eksperci pomogą we wczesnym rozpoznaniu potencjalnego źródła medialnych kłopotów.