Filip Kożusznik obejmuje stanowisko Content & Digital Director

24/7Communication

24/7Communication, dbając o spójność i integralność oraz ekspercki poziom świadczonych usług w obszarze szerokorozumianego contentu, tworzy nowe stanowisko Content & Digital Director. Funkcję tę obejmuje Filip Kożusznik.

 24/7Communication jako agencja specjalizująca się w komunikacji strategicznej dba o ekspercką jakość i ofertę świadczonych usług. Konsekwentnie od wielu lat rozwija swoje kompetencje również w obszarze contentu, oferując swoim klientom nowoczesne, dopasowane do ich potrzeb rozwiązania graficzne i audiowizualne oraz ich efektywną dystrybucję. W 2020 roku agencja otworzyła innowacyjne in-housowe studio telewizyjne, tj. 24/7STUDIO Content and Streaming, zajmujące się produkcją materiałów audiowizualnych do komunikacji korporacyjnej (zewnętrznej i wewnętrznej), m.in. webinariów, digital town hallów, transmisji video z debat, konferencji prasowych, video newsletterów do pracowników, prezentacji produktów, szkoleń medialnych. Na jego czele stanął Filip Kożusznik. Przez ostatnie 3 lata z wielkim zaangażowaniem, rzetelnością i pomysłowością rozbudował ofertę studia, portfolio klientów i poszerzył zespół specjalistów, na który składają się graficy, motion designerzy oraz producenci video. Tylko w ostatnim roku wraz z zespołem zrealizował kilkadziesiąt projektów audiowizualnych dla takich klientów jak: McDonald’s, T-Mobile Polska, Siemens Polska, Polpharma oraz Alcon.

 – Filip dał poznać się jako innowator, godny zaufania manager, zaangażowany ekspert. Dlatego jego awans jest czymś naturalnym i niezwykle cieszymy się, że kontynuacją jego drogi zawodowej jest objęcie stanowiska Content & Digital Director. Nowe stanowisko łączy bowiem dotychczas oddzielnie traktowane dwie kompetencje: Digital i Content. Zmiana ta ma przyczynić się do większej spójności i integralności oferty agencji mówi Agata Zeman, Managing Director 24/7Communication.